Piasek i żwir
 
 • piasek (0-2mm, 0-4mm, podsypka, pospółka)
 • żwir (2-8mm, 8-16mm, 16-32mm)
 • kruszywa łamane (0-0,31mm; 0-5mm; 0-61,5mm)
 
Dysponujemy w sprzedaży bardzo dobrej jakości żwirem – pozyskiwanym metodą refullera (prace refulacyjne, czyli przekazywanie urobku odspojonego hydraulicznie lub mechanicznie od dna akwatorium przy pomocy pogłębiarki), z wykorzystanie tłuczek mieczowych.
 
Sortowanie żwiru odbywa się przy udziale specjalistycznych sit. Oczyszczane żwiru odbywa się metodą hydrologiczną i ciśnieniową.
 
„Kruszywa z naszej  kopalni posiadają certyfikat CE i spełniają wymagania obowiązujących w UE norm (wg. zastosowania). Posiadają badania laboratoryjne oraz Deklaracje Zgodności i Właściwości Użytkowych,  krzywe przesiewu oraz inne badania laboratoryjne. Cały proces objęty jest regularną  Zakładową Kontrolą  Produkcji w ramach systemu oceny  2+  – (ZKP 2+).  Gwarantuje to stały i wysoki poziom parametrów oferowanych kruszyw.
 
Wyburzenia
wyburzenia budynków, hal produkcyjnych wraz z wywozem i umiejscowieniem gruzu
Stabilizacje
Usługi stabilizacji gruntu. Oferujemy stabilizację oraz doziarnienie na miejscu do głębokości 50cm oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża pod stabilizację gruntu. Dostępne maszyny do stabilizacji gruntu
W swoim arsenale sprzętowym posiadamy stabilizatory gruntu: szerokości roboczej,  od 2,0 do 2,4 m. Ponadto dostępne stabilizatory doczepne z funkcją kruszenia, siewniki, ciągniki, spycharki, walce drogowe oraz równiarki.
 
Wynajem maszyn budowlanych
 • prace młotami wyburzeniowymi
 • koparki kołowe, gąsienicowe, ładowarki, zagęszczarki, samochody ciężarowe, wozidła
 • wielkość maszyn od 14 do 30 ton
 • każda maszyna wyposażona jest w trzy rodzaje łyżek w tym skarpówkę kątową
 • od 14 do 100 ton
 
nowoczesne technologie sterowania
 • 2D – spycharki na systemach laserowych
 • 3D – spycharki i koparki na systemach: gps (trimle,) scan, laser (topcon).
 
 • budowa oczyszczalni ścieków (drenaży)
 • wykopy pod budynki, wieżowce, parkingi, drogi
 • budowa dróg, parkingów, wymiany gruntów
 • budowa stawów rybnych, oczek itp.
 • ściąganie humusu
 
Posiadamy duże doświadczenie w takich branżach jak: budownictwo kolejowe, budowa mostów, budowa wiaduktów kolejowych, budowa wiaduktów drogowych, roboty torowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a także w wykonywaniu obiektów budownictwa przemysłowego i kubaturowego. Posiadamy profesjonalną kadrę inżynieryjno-projektową – pracowników legitymujących się wieloletnim doświadczeniem oraz specjalistycznymi uprawnieniami w branżach: budowlano-konstrukcyjnej, torowej, mostowej, drogowej, instalacyjnej oraz wykwalifikowanymi robotnikami. Firma dysponuje specjalistycznymi maszynami i urządzeniami przystosowanymi do oferowanego zakresu robót, a także nowoczesnym zapleczem organizacyjno-technicznym.